Szent László Utcai Általános
Iskola

Tanáraink

Ábelovszki Róbert

Óraadó

Buzásiné Ondrejcsik Éva

Tanár (biológia, osztályfőnök) DÖK segítő, ifjúságvéd.f.

Dányi Lászlóné

Tanár (magyar, nem szakrendszerű oktatás, osztályfőnök)

Erdélyi Gábor

rajz

Erdélyiné Lagzi Bernadett

GYED-en

Ferencziné Motyovszki Mariann

tanító, osztályfőnök

Galló Katalin

igazgató, testnevelés

Gill - Kazár Krisztina

tanító – jelenleg gyesen

Hajdúné Sebestény Teréz

igazgatóhelyettes, biológia, testnevelés

Jakab Péter

tanító - óvodában

Jakusovszki Pálné

matematika, fizika, informatika

Kornissné Kvasz Ildikó

magyar, nem szakrendszerű

Matyuska Ferencné óraadó

Óréné Péli Gyöngyi

tanító, osztályfőnök

Palyik Katalin

tanító, osztályfőnök

Szabóné Varga Edit

tanító, tanár, történelem

Székely Mária

könyvtáros

Tóth Éva

tanító

Tóth G.Ildikó

tanító

Valachné Novák Judit tanár
Zaghritné Zahorán Klára

 

Zsírosné Kolozsi Anikó

magyar, német nyelv

Technikai dolgozóink

Turbucz Irma iskolatitkár

Tóth Gábor

rendszergazda